150x600 mm

Gạch ốp tường vân gỗ 15x60 cm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280