300x800 mm

Gạch ốp tường 30x80 cm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280