Gạch chống trơn

Gạch chống trơn 30x30 cm, Gạch chống trơn 40x40 cm, Gạch lát phòng tắm

5505

5505

Kích thước: 300x300 mm

5018

5018

Kích thước: 300x300 mm

5017

5017

Kích thước: 300x300 mm

5008

5008

Kích thước: 300x300 mm

5003

5003

Kích thước: 300x300 mm

5002

5002

Kích thước: 300x300 mm

5001

5001

Kích thước: 300x300 mm

5000

5000

Kích thước: 300x300 mm

181

181

Kích thước: 300x300 mm

144

144

Kích thước: 300x300 mm

6361

6361

Kích thước: 300x300 mm

6360

6360

Kích thước: 300x300 mm

6359

6359

Kích thước: 300x300 mm

6358

6358

Kích thước: 300x300 mm

6357

6357

Kích thước: 300x300 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280