Gạch ốp tường

Gạch ốp tường 30x45 cm, gạch ốp tường 30x60 cm, gạch ốp tường 40x80 cm, gạch ốp tường 25x50 cm, gạch ốp tường 30x80 cm

2322-2323

2322-2323

Kích thước: 300x600 mm

2319-2320-2321

2319-2320-2321

Kích thước: 300x600 mm

2301

2301

Kích thước: 300x600 mm

4519-4520-4521

4519-4520-4521

Kích thước: 400x800 mm

4515-4546-4517

4515-4546-4517

Kích thước: 400x800 mm

4513-4514

4513-4514

Kích thước: 400x800 mm

4511-4512

4511-4512

Kích thước: 400x800 mm

4502

4502

Kích thước: 400x800 mm

4501

4501

Kích thước: 400x800 mm

4559-4560-4561

4559-4560-4561

Kích thước: 400x800 mm

4557-4558

4557-4558

Kích thước: 400x800 mm

4554-4555-4556

4554-4555-4556

Kích thước: 400x800 mm

4551-4552-4553

4551-4552-4553

Kích thước: 400x800 mm

2550-2551-2552

2550-2551-2552

Kích thước: 300x600 mm

2547-2548-2549

2547-2548-2549

Kích thước: 300x600 mm

Sơn Kim Hà Nội

0912 858 280